Eis nächst Aktivitéiten:

Aktivitéiten an de leschte Joren:

26 Abrëll 2022 Generalversammlung mat Konferenz

Eng interessant Konferenz vum Anne-Marie Everard mam Titel:

"d'Hausnimm aus der Gemeng Käerch"

19 Juni 2021 Generalversammlung

Weint de Covid-19 Mesuren war des Generalversammlung ouni Konferenz

10 März 2020 Generalversammlung mat Konferenz

Eng interessant Konferenz vun der Dr Nicole BRIX, Professer fir Geschicht a Soziologie mam Titel:

"Lëtzebuerg nom Wiener Kongress : Personalunioun mat den Niederlande ënnert der Herrschaft

vun der Dynastie ORANIEN-NASSAU".

5 März 2019 Generalversammlung mat Konferenz

Eng interessant Konferenz mam Emanuel DE LORENZI mam Titel:

"Restauréierung vun aalen Haiser am Sënn vum Patrimoine“

6 März 2018 Generalversammlung mat Konferenz

Eng interessant Konferenz mam Fieschter Marc PARRIES iwwert d’Stuermschied vum 6. Juli 2014:

"d’Rou nom Stuerm am Härebësch“

30. September - 1. Oktober  2017 Ausstellung

"Handwierk a Commerce an der Gemeng Käerch"

7 März 2017 Generalversammlung mat Konferenz

Eng interessant Konferenz mat der Historikerin Antoinette REUTER iwwert
“d’Hexen an d’Hexeprozesser zu Käerch”

8 März 2016 Generalversammlung mat Konferenz

Eng interessant Konferenz mam Literaturhistoriker Roger MULLER iwwert

"de Michel RODANGE an der Käercher Zäit"

3. - 4. Oktober 2015 Ausstellung

"Aarbechten ronderëm d'Haus"

10 März 2015 Generalversammlung mat Filmvirféierung

Interessant Filmer aus de 1960er Jorën vum Här Marcel JEITZ

"de Spéis Schmatt" - "Hunne Péit" - "Eischt Hëllef Cours an der Gemeng"

11 März 2014 Generalversammlung mat Filmvirféierung

Interessant Filmer aus de 1960er Jorën vum Här Marcel JEITZ

"d'Wasserwierk zu Käerch" - "Holzverarbechtung - am Bösch a beim Schreiner zu Käerch"

5. - 6. Oktober 2013 Ausstellung

"d'Kanner aus der Gemeng Käerch beim Spillen"

5 März 2013 Generalversammlung mat Filmvirféierung

Interessant Filmer aus de 1960er Jorën vum Här Marcel JEITZ

a vum Dany Mosbeux - d'Geschicht vun der belscher Autosmarque "Impéria"

13 März 2012 Generalversammlung mat Konferenz

Eng interessant Konferenz mam René Klein Spezialist an der Heraldik:

"Wopen - Geschter an haut“

1. - 2. Oktober 2011 Ausstellung

"d'Awunner aus der Gemeng Käerch an hieren éischten Auto"

En Artikel heizou ass bei eisen Publikatiounen ze fannen.

22 März 2011 Generalversammlung mat Konferenz

Eng interessant Konferenz mam René Daubenfeld iwwert:

"Auswanderung no Amerika - Recherchen an den Archiven an um Interet“

mat Beispiller aus der Gemeng Käerch

9. - 10. Oktober 2010 Ausstellung

"d'Landwirtschaft vu fréier an der Gemeng Käerch"

24 März 2010 Generalversammlung mat Presentatioun

Eng interessant Foto-Presentatioun vum Fernand Toussaint:

"Rétrospective de l'architecture du patrimoine local“

29 September 2009 Ausstellung

"Duerfarchitektur un hand vun ale Fotoën"